1. محمدطاهر احمدی شادمهری , رضا حبیب پورلداری , نقش مشوقهای صادراتی بر توسعه صادرات غیر نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
  2. محمدطاهر احمدی شادمهری , رضا حبیب پورلداری , نقش بهره وری بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد مقاومتی , سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۲۰
  3. محمدطاهر احمدی شادمهری , مرتضی بیرانوند , بررسی قانون حداقل دستمزد در ایران با رویکرد منطقه‌ای , اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
  4. محمدطاهر احمدی شادمهری , سیدمهدی مصطفوی , رضا حبیب پورلداری , تاثیر شاخص رقابت پذیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای منتخب , اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۱
  5. احمد کاویانی پور , مسعود همایونی فر , محمدطاهر احمدی شادمهری , بررسی تاثیر فاکتورهای مهم رقابت پذیری شرکت ها در صنایع ایران , کنفرانس اقتصاد، توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۵
  6. محمدطاهر احمدی شادمهری , شهاب متین , مهدی قائمی اصل , بررسی بیمه اسلامی، سازوکارو آثار بیمه تکافل اسلامی در شهر , پروژه اسلام در زندگی شهری , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۱۸
  7. محمدطاهر احمدی شادمهری , شهاب متین , مهدی قائمی اصل , شاخصهای بازاری اخلاق و کارایی در بازار سهام شهر اسلامی , پروژه اسلام در زندگی شهری , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳/۱۸
  8. محمدطاهر احمدی شادمهری , روح اله نظری , ابراهیم صیامی عراقی , صادرات غیرنفتی و اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: فرش) , همایش اقتصاد مقاومتی , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۲
  9. فاطمه گریوانی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , اندازه‌گیری فقر در مناطق شهری و روستایی استان خراسان شمالی در سال 1389 , همایش ملی جهاد اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۴
  10. محمدطاهر احمدی شادمهری , علی اکبر ناجی میدانی , سحر محمدی , بررسی هم انباشتگی بین آزاد سازی مالی و بهره وری بخش صنعت ایران با رویکرد جوهانسون جوسلیوس , همایش ملی جهاد اقتصادی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۲۳
  11. محمدطاهر احمدی شادمهری , تعاون ،توسعه ی منطقه ای ودولت , همایش تعاون و توسعه ی منطقه ای , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۱۴