لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    بررسی عوامل موثر(اقتصادی و غیر اقتصادی)بر صادرات غیر نفتی    کارشناسی ارشد    خزاعی, منصوره    0000-00-00
2    بررسی انتقال نامتقارن عمودی قیمت شیر در ایران            0000-00-00
3    بررسی عوامل موثر بر اثر مایوس‌شدگی در بازار کار            0000-00-00
4    بررسی آثار تورمی افزایش قیمت برق بر بخش های مختلف اقتصاد با رویکرد داده - ستانده    کارشناسی ارشد    رضازاده, عسکری    2010-05-30
5    مدل سازی و مقایسه روش شبکه عصبی GMDH و الگوی سری زمانی ARIMA در پیش بینی تقاضای برق در ایران    کارشناسی ارشد    جاویدی آل سعدی, هادی    2010-06-20
6    بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی به روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)    کارشناسی ارشد    گریوانی, حدیثه    2011-02-08
7    تحلیل عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایران    کارشناسی ارشد    نیازی محسنی, محسن    2011-03-01
8    بررسی اثر توسعه زیرساخت ها بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1355-1386    کارشناسی ارشد    قربانی, مسعود    2011-06-28
9    بررسی عوامل موثر بر بهره وری انرژی در کارخانه پگاه استان خراسان رضوی    کارشناسی ارشد    حافظی, مریم    2011-09-27
10    بررسی تنگناهای توسعه نیافتگی کشورهای اسلامی با تاکید بر مذهب اسلام و منابع طبیعی    کارشناسی ارشد    نجاتی حیدرزاده, محمد    2012-02-06
11    تخمین رابطه آزادسازی مالی و بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت در ایران به روش جوهانسون    کارشناسی ارشد    محمدی, سحر    2012-05-29
12    بررسی عوامل موثر بر گسترش فقر مطلق خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان شمالی در سال 1389    کارشناسی ارشد    گریوانی, فاطمه    2012-06-09
13    بررسی نهادهای بازار،هزینه های مبادله و سرمایه های اجتماعی در بازار محصولات کشاورزی(مطالعه موردی:مشهد)    کارشناسی ارشد    سروری نوبهار, آزیتا    2012-07-07
14    بهینه یابی اقتصادی-زیست محیطی پسماندهای جامد شهری در محیط فازی: مطالعه موردی شهر مشهد    دکتری (Ph.D)    شیرزورعلی آبادی, زهرا    2012-12-31
15    بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران    کارشناسی ارشد    متین, شهاب    2013-03-10
16    تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اندازه دولت ( کشورهای منتخب در حال توسعه )    کارشناسی ارشد    شهابی کاسب, مهسا    2013-06-25
17    بررسی اثر قیمت نفت بر رابطه مبادله در ایران    کارشناسی ارشد    لکزیان, مهرانگیز    2013-07-02
18    بررسی عوامل مؤثر بر فقر مطلق در مناطق شهری و روستایی استان خراسان جنوبی    کارشناسی ارشد    میرزائی, نازنین    2013-07-02
19    بررسی نقش حمایت از حقوق مصرف کننده در گرایش به تولید ملی (مطالعه موردی لوازم خانگی در شهر مشهد)    کارشناسی ارشد    بذرگر, ناهید    2013-07-02
20    بررسی ارتباط کسری بودجه، حجم پول و تورم در ایران: با تأکید بر تسلط بخش مالی دولت بر بخش پولی    دکتری (Ph.D)    حاج امینی نجف آبادی, مهدی    2013-07-07
21    بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تجارت درون صنعتی عمودی در ایران و شرکای عمده تجاری با استفاده از روش داده های تابلویی    کارشناسی ارشد    فرقانی, ارغوان    2013-07-15
22    بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر عملکرد بخش کشاورزی در ایران    کارشناسی ارشد    قصابی کهنه قوچان, پوریا    2013-07-16
23    بررسی تاثیر اجزاء صادرات غیرنفتی بر سطح اشتغال در ایران( 1360-1390)    کارشناسی ارشد    شفیعی, رضا    2014-05-05
24    بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر ارزش افزوده بخش صنعت (مطالعه موردی: کشورهای منتخب در حال توسعه)    کارشناسی ارشد    عبدی, پریسا    2014-05-05
25    تاثیر شاخص رقابت پذیری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی درکشورهای منتخب    کارشناسی ارشد    حبیب پورلداری, رضا    2014-05-28
26    بررسی تاثیر رقابت پذیری بر صنعتی شدن کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد    کارشناسی ارشد    کاویانی پور, احمد    2014-06-10
27    ارزیابی کارایی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی (91-1380)    کارشناسی ارشد    مقدسی, محدثه    2014-06-10
28    بررسی تاثیر آزادی اقتصادی وسرمایه اجتماعی بر کارافرینی مولد درکشورهای منتخب جهان    کارشناسی ارشد    اصلی, اکرم    2014-06-11
29    ارزیابی کارایی و بهره وری پالایشگاه های نفت ایران با استفاده از روش DEA پویا طی سال های 1391- 1386    کارشناسی ارشد    عاشورزاده, اعظم    2014-07-01
30    بررسی تاثیر بدهی دولت بر نرخ سود بانکی در ایران    کارشناسی ارشد    رضوی, مهسا    2014-07-05
31    : بررسی فرضیه کارایی ضعیف و ارائه الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز ایران با رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ    دکتری (Ph.D)    مطهری, محب اله    2014-08-05
32    بررسی اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر فقر در کشورهای منتخب با استفاده از شاخص KOF    کارشناسی ارشد    جلالیان, زهرا    2014-09-10
33    بررسی تاثیر سیاست های پولی بر قیمت سهام در ایران    کارشناسی ارشد    پوزش, سمیه    2015-03-10
34    بررسی تاثیر ضریب نفوذ اینترنت بر محیط کسب و کار در کشورهای گروه منا    کارشناسی ارشد    تقی زاده مهنه, مسعود    2015-04-20
35    بررسی تناقض گیبسون در اقتصاد ایران با تاکید بر تاثیر اجزای پایهً پولی بر رابطه نرخ بهره با تورم    کارشناسی ارشد    عبدالهی, اعظم    2015-05-11
36    مطالعه تطبیقی عوامل موثر برتورم در ایران، ترکیه و کره جنوبی با توجه به نقش نهادهای سیاسی    کارشناسی ارشد    مرادپورشیخکانلو, زهرا    2015-06-10
37    بررسی عوامل موثر بر عرضه و تحلیل نحوه ی انتقال قیمت در بازار زعفران ایران    کارشناسی ارشد    غیاثی, جواد    2015-06-10
38    بررسی اثرات نظام های نرخ ارز بر رابطه رشد اقتصادی و تورم در ایران    کارشناسی ارشد    یادوست, سمانه    2015-06-10
39    الگوسازی توزیع بودجه عمرانی استانی ایران با استفاده از الگوی رگرسیون فضایی    دکتری (Ph.D)    جمشیدی, رضا    2015-07-13
40    بررسی سنجش ریسک اعتباری سبد تسهیلات اعطایی (مورد مطالعه بانک ملی استان خراسان رضوی)    دکتری (Ph.D)    صفای نیکو, حمید    2015-08-24
41    بررسی نااطمینانی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تاثیر آن بر تراز تجاری غیرنفتی ایران: رهیافت الگوی تلاطم تصادفی    دکتری (Ph.D)    الیاس پور, بهنام    2016-01-10
42    اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران از کانال سرمایه انسانی    دکتری (Ph.D)    نوفرستی, ابوالفضل    2016-04-24
43    شناسایی عوامل موثر بر باورهای افراد تاثیر گذار در شکل گیری نهادهای رسمی اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد شناختی    دکتری (Ph.D)    خواجه نائینی, رضا    2016-06-05
44    بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران (1393-1350)    کارشناسی ارشد    حسینی, سیده محدثه    2016-06-06
45    تعیین نرخ اوراق بدهی (ریالی) دولتی (با تاکید براسناد خزانه) متناسب با پروژه های صنعت نفت    دکتری (Ph.D)    احمدی, سید محمد رضا    2016-06-22
46    بررسی پویایی‌های فقر در مناطق شهری و روستایی ایران(رویکرد تجزیه‌وتحلیل طولی با استفاده از داده‌های پانل ترکیبی)    دکتری (Ph.D)    گریوانی, فاطمه    2016-07-05
47    بررسی تجارت انتشار گازهای گلخانه‎ای ایران با کشورهای BRICS؛ رویکرد نظریه بازی‎ها    دکتری (Ph.D)    محمدباقری, اعظم    2016-08-15
48    تاثیر مالیات سبز بر روی مصرف انرژی ایران با استفاده از تعادل عمومی پویای تصادفی    دکتری (Ph.D)    ستوده نیا کرانی, سلمان    2016-09-21
49    بررسی اثر نابرابری درآمدی بر رفاه ذهنی کشورهای در حال توسعه    کارشناسی ارشد    فکور, محمدباقر    2016-10-04
50    بررسی اثر سرمایه انسانی بر نابرابری درآمد در استان های منتخب ایران    کارشناسی ارشد    حدادی نیا, اسماعیل    2016-10-05
51    تخمین تولید بالقوه اقتصاد ایران با رهیافت تابع تولید و بررسی تحولات آن با تمرکز برتحریم های مالی و انرژی    دکتری (Ph.D)    کیومرثی, مسعود    2016-11-20
52    بررسی اثرات فساد اداری و کیفیت بوروکراسی بر رشد اقتصادی ایران    کارشناسی ارشد    جامع چناربو, وجیهه    2017-06-18
53    بررسی و اولویت‏ بندی مؤلفه‏ های محیط کسب‏ و کار بنگاه‏ های کوچک و متوسط صنعتی در استان هرات افغانستان    کارشناسی ارشد    عباسی, مصطفی    2017-07-11